Turonj - to brzmi byczo!

Historia grodu Turonj    


Powstanie grodu Turonj datowane jest na okres tworzenia państwa teokratycznego Moherat Berecji. Wcześniej nie ma wzmianek o osadnictwie w tej lokalizacji. Gród ulokowano, podobnie jak w stolicę Viktoria, w cetnralnym punkcie niziny. Historia samej osady jest słabo znana, gdyż głównie pełniła funcje administracyjne. Jedynym ważnym wydażeniem był zwołany Sobór Turonjski jednak jego efekty były niezauważalne. Po inkorporacji Czarnozamcza do Wielkiego Księstwa Solardii gród stał się stolicą tej Krainy a nadane prawa grodzkie pozwalają na swobodny i pełny rozwój cywilizacyjny.

Theme Design by Deeogee. Copyrights (c) Solardia