Turonj - to brzmi byczo!

Witamy w Turonju - Stolicy Krainy Czarnozamcza.21.03.2017 Święto Odnowy z okazji rocznicy utworzenia Solardii z połaczenia Evilstone i Domeny Królewskiej.
01.11.2015 Skromne obchody Święta Przodków
10.05.2015 W Sargentis odbyła się defilada z okazji 10 rocznicy Dnia Niepodległości.
24.03.2015 Przybycie skarlandzkiej strazy wybrzeza w ramach szkolenia cyberyjczyków ze skutecznych metod ochrony i obrony morskich granic państwowych.
21.03.2015 Fiasko rozmów mediacyjnych między Cyberią a Hasselandem. Cyberia opuściła rozmowy mediacyjne uznając stawiane propozycje za niemożliwe do przyjęcia.
19.03.2015 Zakończenie rozmów mediacyjnych. Kompromisu nie osiągnięto. Brak terminu następnych rozmów.

Theme Design by Deeogee. Copyrights (c) Solardia